Zlato z kohútika

Zlato z kohútika

Martina

Len menej ako 1% z celkového množstva vody na zemi tvorí dostupná pitná voda. Časté suchá, nepravidelné prívalové zrážky, odvádzanie vody preč z územia namiesto jej zadržiavania... Všetky tieto faktory majú negatívny vplyv na zásoby tohto vzácneho zdroja. Navyše, populácia narastá a tým aj nároky na množstvo čerstvej vody. Výsledkom je, že ju čerpáme rýchlejšie, ako sa stíha prirodzene dopĺňať.

Čistá voda, ktorá tečie z bezodného potrubia za facku – to je zatiaľ slovenský štandard. No už aj niektoré naše územia ako Záhorie a východ Slovenska musia v lete povinne šetriť pitnou vodou.

My v kancli nevidíme dôvod plytvať a šetríme tiež. Napríklad takto:

  • Kuchynská batéria má integrovaný perlátor pre menšiu spotrebu.
  • Umývačka riadu nikdy neumýva poloprázdna.
  • Dažďovú vodu chytáme do nádrže a polievame s ňou záhradu. Na niektoré činnosti, vrátane splachovania či prania, je vraj dokonca lepšia ako tá z kohútika. Jednoducho preto, že je mäkšia.
  • Máme WC s dvojitým splachovaním na veľkú a malú potrebu. Ak máte staré WC, vložte do nádržky plnú fľašu alebo špeciálny šetrič.

Najlepšie sa dá šetriť, keď sa na tento plán myslí už pri stavbe a zariaďovaní budovy. Existujú rôzne systémy na očistenie a opätovné použitie vody. Vodou z umývadiel, vaní, spŕch či drezov sa potom napríklad splachuje.

Málokto si uvedomuje, že v momente, keď voda stečie do kanalizácie, zmení sa na odpad. A tu nastáva ďalší problém. Ľudia do výlevky vypúšťajú aj veci, ktoré tam nemajú čo hľadať. Niektoré „len“ upchajú potrubie. Iné zhoršujú kvalitu vody a neodstránia ich z nej ani čističky. Tam patria napríklad zvyšky liekov, antikoncepcie či mikroplasty zo syntetických kozmetických výrobkov.

Chceme mať dostatok čistej vody na Slovensku a celom svete aj v budúcnosti? Zamýšľajme sa teda častejšie, či s ňou naozaj efektívne hospodárime a či ju zbytočne neznečisťujeme.