Exkurzia svetom odpadu

Exkurzia svetom odpadu

Martina

Nastal deň dlho očakávanej návštevy. S pani učiteľkou Andrejkou z topoľčianskeho gymnázia sme pre jej žiakov pripravili nevšednú exkurziu. Chceli sme im ukázať, že k odpadu sa dá pristupovať rôznymi spôsobmi. Že spaľovňa je možno lepšia voľba než skládkovanie. Ale najmä zdôrazniť dôležitosť triedenia, recyklácie a predchádzania vzniku odpadu.

Decká začali objavovať svet odpadu v bratislavskej spaľovni OLO. Tam im ukázali celý proces nakladania s odpadkami. Zažiť by to mal každý z nás – smutný pohľad na obrovskú kopu smetí spoločne s nevábnym zápachom nejedného zabolí... Dúfam, že študentov táto prehliadka namotivovala triediť či dokonca produkovať menej odpadu.

Druhá zastávka výletu bol náš Kancel bez koša. Pôvodný plán bol rozdeliť triedu na dve skupiny po 15. No viete, ako je to s plánmi...☺ V našej neveľkej obývačko-zasadačko-kuchyni sa tak ocitlo 28 gymnazistov a dve pani učiteľky. Vyzeralo to skôr ako pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov. Ale topoľčianski študenti boli maximálne disciplinovaní a prednáška prebehla bez problémov.

Najväčší úspech zožali naše kancelárske zvieratká – kalifornské dážďovky z vermikompostéra. Dokonca od nich neodvrátili zrak ani triedne princezné a boli milo prekvapené, že kompost nezapácha.

Žiakov som sa opýtala, čo sa im zdá lepšie: odpad skládkovať a spaľovať alebo recyklovať, kompostovať a netvoriť ho? Po „voňavom“ zážitku zo spaľovne sa decká zhodli na druhej možnosti. Nakoniec dostali za odmenu nové bezobalové kefky. Museli však sľúbiť, že nám ich neskôr odovzdajú na recykláciu.

Exkurziu ukončili v nádhernom bezodpadovom obchode plnom dobra – U Dobrožrúta. Verím, že si odtiaľ a aj z celého výletu niečo dobré odniesli ☺