Tento projekt začal v januári 2017 a je o našej spoločnej snahe s centrálou CURAPROX vo Švajčiarsku zmeniť samotný dizajn kefky tak, aby sa stala súčasťou cirkulárnej ekonomiky. To znamená, aby sa z nej ani z jej obalov netvoril odpad, ktorý by končil na skládke či v spaľovni. Chceme kefky, ktoré sú vyrobené v čo najväčšej miere z obnoviteľných zdrojov a po použití sa z nich dajú vyrobiť iné výrobky alebo sa dajú biologicky rozložiť v domácom komposte.

Je to obrovská výzva a naozaj nevieme, či je to možné. Ale snažíme sa – spolupracujeme s našimi aj zahraničnými odborníkmi, hľadáme vedcov a inovátorov a zároveň vysvetľujeme vo Švajčiarsku, že budúcnosť značky CURAPROX je zelená.

60-týždňový seriál

O našich projektoch referujeme každý týždeň na našom blogu. Sledujte naše kroky spolu s nami!

Curaprox